Informace o zpracování osobních údajů členských firem SDP v ČR, z.s.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), Vám sdělujeme, že v souvislosti s činností Společenstva dřevozpracujících podniků ČR, z.s. (dále jen SDP ČR, z.s.), zájmového sdružení právnických osob, provádíme zpracování Vašich osobních údajů.

V případě členství a spolupráce se společností, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme. V případě fyzické osoby-firmy jde o osobní údaje fyzické osoby-firmy a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme. V případě fyzické osoby jde o kontaktní informace fyzické osoby. Jedná se o údaje, které vyplývají ze vztahu právních povinností k zajištění činnosti SDP v ČR, z.s.

Máte právo na jejich výpis, výmaz nebo případnou opravu (je možné zasílat informace až na tři Vámi uvedené elektronické adresy). V případě změny adres, prosím, kontaktujte paní Andělu Němcovou: . V opačném případě nemusíte reagovat!