Jarní odborné setkání SDP v ČR, z.s.

Dne 2. června 2017 pořádá SDP v ČR, z.s. v Brumově-Bylnici jarní odborné setkání a výroční valnou hromadu 

Místo konání:

Kloboucká lesní s.r.o., Pilařská 321, 763 31 Brumov - Bylnice
www.klobouckalesni.cz , souřadnice GPS: 49°4‘8.086“ N 18°0’23.093“E

 

Program:

11:50 - 12:00
Sraz účastníků ve firmě Kloboucká lesní s.r.o.

12:00 - 14:00
Individuální prohlídka závodu po skupinkách

14:00 - 14:30
Občerstvení

14:30 - 14:40
Uvítání účastníků jednatelem společnosti
Ing. Vojtěchem Dorňákem a předsedou SDP v ČR, z.s.

14:40 - 14:45
Zahájení odborného setkání a výroční valné hromady (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

14:45 - 15:15
Představení firmy Kloboucká lesní s.r.o. (Ing. Vojtěch Dorňák)

15:15 - 15:45 Instalované technologie firmy EWD (Ing. Pavel Valenta)

15:45 - 16:40
Pokračování valné hromady, zpráva o činnosti SDP (Ing. Petr Pražan, Ph.D.), zpráva kontrolní komise (RNDr. Jiří Homolka), vystoupení hostů, zpráva mandátové a volební komise, provedení voleb výboru a kontrolní komise, usnesení a oznámení výsledků voleb

16:40 - 16:50
Informace o stavu certifikace PEFC C-o-C (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

16:50 - 17:20
Informace o nákupu dřevní hmoty a jednání SDP o této problematice (
Ing. František Příkaský)

17:20 - 18:00
Diskuse na aktuální témata

18:00
Závěr oficiální části

18:00 - 18:30
Jednání nově zvoleného výboru a kontrolní komise s volbou funkcionářů

Organizační podmínky: 

V případě požadavku na nocleh je možnost objednání přímo ve firmě na kontaktu:
Štěpánka Fojtíková +420 734 686 696 E-mail: .

Náklay na ubytování si hradí sami účastníci. Případné dotazy směřujte na tajemníka Ing. Nováka, tel.: 567 308 891, 720 581 059, případně na Ing. Pražana, Ph.D.,
tel.: 603 219 263.

Důležité upozornění:

Z organizačních důvodů a také kvůli zajištění oběda je nutné předem potvrdit jednotlivý počet osob z Vaší firmy na elektronickou adresu: nejpozději do 29.5.2017

 Ing. Petr Pražan, Ph.D.
 předseda SDP v ČR, z.s.

Dne 30. března 2017