Jarní odborné setkání SDP v ČR, z.s.

V pátek dne 24.května 2019 pořádá SDP v ČR,z.s. ve Štětí a Dolních Beřkovicích

 

pro své členy jarní odborné setkání a výroční valnou hromadu spojenou s volbami nového výboru a kontrolní komise. 

Místo a čas konání exkurze:

Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí
souřadnice GPS: 50°27′34.96″ N, 14°22′9.37″ E
Začátek v 11:00 hodin

 

Místo a čas konání valné hromady:

Restaurace „Na Knížecí“ náměstí Míru 23, 277 01 Dolní Beřkovice
http://www.restaurace-na-knizeci.cz/
Začátek v 13:40 hodin

Program:

10:50 - 11:00 Sraz účastníků na vrátnici firmy Mondi Štětí a.s.

11:00 - 11:05 Uvítání účastníků woodyard manažerem společnosti Ing. Tomášem Wojnarem

11:05 - 13:00 Prohlídka závodu po skupinkách

13:00 - 13:40 Přesun do restaurace Na Knížecí, Dolní Beřkovice

13:40 - 13:45 Zahájení odborného setkání a výroční valné hromady (Ing. Petr Pražan Ph.D.)

13:45 - 14:15 Představení firmy Mondi Štětí a.s. a dřevoskladu (Ing. Tomáš Wojnar)

14:15 - 15:00 Oběd

15:00 - 16:00 Pokračování valné hromady, zpráva o činnosti SDP (Ing. Petr Pražan, Ph.D.), zpráva kontrolní komise (RNDr. Jiří Homolka), vystoupení hostů, zpráva mandátové a volební komise, provedení voleb výboru a kontrolní komise, usnesení a oznámení výsledků voleb

16:00 - 16:10 Informace o stavu certifikace PEFC C-o-C (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

16:10 - 16:40 Informace o nákupu dřevní hmoty a jednání SDP o této problematice (Antonín Velička)

16:40 - 17:00 Informace o vývoji cen, odbytu kulatiny a řeziva v okolních zemích (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

17:00 - 18:00 Diskuse na aktuální témata

18:00 Závěr oficiální části

18:00 - 18:30 Jednání nově zvoleného výboru a kontrolní komise s volbou funkcionářů

Organizační podmínky:

Vzhledem k velmi přísným předpisům BOZP ve firmě Mondi Štětí a.s. a očekávané vysoké účasti zájemců o exkurzi, je nutné, aby každý návštěvník měl obuv s kovovou špičkou
(eventuálně obuv trekingovou), ochrannou helmu a reflexní vestu. Bez tohoto vybavení nebudou zájemci do areálu firmy vpuštěni.

Případné dotazy směřujte na tajemníka Ing. Nováka, tel.: 720 581 059, případně na Ing. Pražana, Ph.D., tel.: 603 219 263.

Důležité upozornění:

Z organizačních důvodů a také kvůli zajištění oběda je nutné předem potvrdit jmenný seznam účastníků z Vaší firmy na elektronickou adresu: , nejpozději do 20. května 2019.

Dne 11.dubna 2019
Ing. Petr Pražan, Ph.D.
předseda SDP v ČR, z.s.