Podzimní odborné setkání

V pátek dne 5. listopadu 2021 pořádá SDP v ČR, z.s.

v Nepomuku-Dvorec a Soběsukách, pro své členy, podzimní odborné setkání a výroční valnou hromadu spojenou s volbami nového výboru a kontrolní komise.

 

Místo a čas konání exkurze:

KLAUS Timber a.s., Nepomuk - Dvorec, Průmyslová 348, GPS 49.4980100N, 13.6121839E, https://klaustimber.cz, začátek v 11:00 hodin

Místo a čas konání valné hromady:

Restaurace Angusfarm Soběsuky 9, GPS 49°27'45,7848"N 13°32'55,33188Ewww.angusfarm.cz , začátek v 13:30 hodin

Program:

10:50 - 11:00 Sraz účastníků před výrobním areálem Dvorec

11:00 - 11:05 Uvítání účastníků ředitelem společnosti KLAUS Timber a.s., panem Marcelem Klausem

11:05 - 13:00 Prohlídka areálu po skupinkách

13:00 - 13:30 Přesun do restaurace Angusfarm Soběsuky

13:30 - 13:35 Zahájení odborného setkání a výroční valné hromady (Ing. Petr Pražan Ph.D.)

13:35 - 14:15 Oběd

14:15 - 14:35 Představení firmy KLAUS Timber a.s. panem Marcelem Klausem

14:35 - 15:20 Pokračování valné hromady, zpráva o činnosti SDP (Ing. Petr Pražan, Ph.D.), zpráva kontrolní komise (RNDr. Jiří Homolka), vystoupení hostů, zpráva mandátové a volební komise, provedení voleb výboru a kontrolní komise, usnesení a oznámení výsledků voleb

15:20 -15:40 Informace o stavu certifikace PEFC C-o-C (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

15:40 -16:20 Informace o nákupu dřevní hmoty a jednání SDP o této problematice (Antonín Velička, Ing. František Příkaský)

16:20 - 16:40 Informace o vývoji cen, odbytu kulatiny a řeziva v okolních zemích (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

16:40 - 17:10 Diskuse na aktuální témata

17:10 Závěr oficiální části

17:10 – 17:30 Jednání nově zvoleného výboru a kontrolní komise s volbou funkcionářů

Organizační podmínky:

Po závěru oficiální části bude pro zájemce organizováno večerní posezení s možností přespání v Angusfarm Soběsuky. Rezervace je možná pouze přes firmu KLAUS Timber a.s., proto Vaše požadavky na ubytování směřujte na paní Janu Jiřincovou, mail: , tel.: +420 777 099 189, do 22. 10. 2021 počet míst je omezen.

Vaše dotazy zodpoví tajemník Ing. Novák, tel.: 720 581 059, případně Ing. Pražan, Ph.D., tel.: 603 219 263.

Důležité upozornění:

Z organizačních důvodů a také kvůli zajištění oběda je nutné předem potvrdit počet účastníků z Vaší firmy paní Jiřincové na elektronickou adresu: ,
tel.: +420 777 099 189, do 22. 10. 2021.

 

Ing. Petr Pražan, Ph.D.

Dne: 30.září 2021 předseda SDP v ČR, z.s.