Pozvánka na jarní odborné setkání

V pátek dne 27. května 2022

pořádá SDP v ČR z.s. v Chanovicích a v Soběsukách pro své členy jarní odborné setkání a výroční valnou hromadu.

Místo a čas konání exkurze: Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice,

souřadnice GPS: 49.4076558138N, 13.7197558779E,

www.pfeifergroup.com,

začátek v 11 hodin

Místo a čas konání valné hromady:

restaurace Angusfarm Soběsuky 9,

souřadnice GPS: 49°27'45,7848N 13°32'55,33188E,

www.angusfarm.cz,

začátek v 13.40 hodin

Program

10:45 - 11:00 Sraz účastníků ve firmě Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice

11:00 - 13:00 Individuální prohlídka závodu po skupinkách

13:00 - 13:40 Přesun do restaurace Angusfarm Soběsuky

13:40 - 13.45 Zahájení odborného setkání a výroční valné hromady (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

13:45 - 14:30 Oběd

14:30 - 14:50 Představení firmy Pfeifer Holz s.r.o. ředitelem závodu panem Ing. Radkem Peckou

14:50 - 15:40 Pokračování valné hromady, zpráva o činnosti SDP (Ing. Petr Pražan, Ph.D.), zpráva kontrolní komise (RNDr. Jiří Homolka), vystoupení hostů,

15:40 – 15:55 Informace o stavu certifikace PEFC C-o-C (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

15:55 – 16:30 Informace o nákupu dřevní hmoty a jednání SDP o této problematice (Antonín Velička)

16:30 - 16:50 Informace o vývoji cen a odbytu kulatiny a řeziva v okolních zemích (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

16:50 - 17:15 Diskuse na aktuální témata

17:15 Závěr oficiální části

Organizační podmínky:

Případné dotazy směřujte na tajemníka Ing. Nováka, tel.: 567 308 891, 720 581 059, případně na Ing. Pražana, Ph.D., tel.: 603 219 263. Po závěru oficiální části bude možnost přespání v Angusfarm Soběsuky.

Rezervace je možná u paní Hany Šulcové-Angusfarm na mailové adrese: hana.sulcova@angusfarm.cz, nebo na tel. čísle 770 164 200. Vaše požadavky na ubytování je třeba zaslat nejpozději do 13.5.22. Počet míst je omezen.

 

Důležité upozornění:

Z organizačních důvodů a také kvůli zajištění oběda je nutné předem potvrdit jednotlivý počet osob z Vaší firmy na elektronickou adresu: nemcova@sdpcr.cz nejpozději do 21.5.2022 !!!

Ing. Petr Pražan, Ph.D.

Dne 11. dubna 2022 předseda SDP v Č R, z.s.