Pozvánka na jarní odborné setkání

V pátek dne 12.května 2023

pořádá SDP v ČR, z.s. ve Štětí a Dolních Beřkovicích pro své členy jarní odborné setkání a výroční valnou hromadu.
 

Místo a čas konání exkurze

  LABE WOOD s.r.o., Litoměřická 836, 411 08 Štětí

souřadnice GPS: 50.4668042N, 14.3641733E

 Začátek v 11:00 hodin

 

Místo a čas konání valné hromady:

 Restaurace „Na Knížecí“ náměstí Míru 23, 277 01 Dolní Beřkovice,   https://naknizeci.eu  

 Začátek v 13:40 hodin

Program:

10:50 - 11:00 Sraz účastníků na vrátnici firmy LABE WOOD s.r.o.

11:00 - 11:05    Uvítání účastníků jednatelem společnosti panem Radimem Stravou

11:05 - 13:00    Prohlídka závodu po skupinkách

13:00 - 13:40    Přesun do restaurace Na Knížecí, Dolní Beřkovice

13:40 - 13:45    Zahájení odborného setkání a výroční valné hromady (Ing. Petr Pražan Ph.D.)

13:45 - 14:15    Představení firmy LABE WOOD s.r.o. panem Radimem Stravou

14:15 - 15:00    Oběd

15:00 - 16:00    Pokračování valné hromady, zpráva o činnosti SDP (Ing. Petr Pražan, Ph.D.), zpráva kontrolní komise (RNDr. Jiří Homolka) a vystoupení hostů

16:00 - 16:10    Informace o stavu certifikace PEFC C-o-C (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

16:10 - 16:40    Informace o nákupu dřevní hmoty a jednání SDP o této problematice (Antonín Velička)

16:40 - 17:00    Informace o vývoji cen, odbytu kulatiny a řeziva v okolních zemích (Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

17:00 - 18:00    Diskuse na aktuální témata

18:00               Závěr oficiální části

 

Organizační podmínky:                     

Vzhledem k velmi přísným předpisům BOZP ve firmě LABE WOOD s.r.o. a očekávané vysoké účasti zájemců o exkurzi, je nutné, aby každý návštěvník měl obuv s kovovou špičkou (eventuálně obuv trekingovou), ochrannou helmu a reflexní vestu. Bez tohoto vybavení nebudou zájemci do areálu firmy vpuštěni.

Případné dotazy směřujte na tajemníka Ing. Nováka, tel.: 720 581 059, případně na Ing. Pražana, Ph.D., tel.: 603 219 263.

 

Důležité upozornění:

Z organizačních důvodů a také kvůli zajištění oběda je nutné předem potvrdit jmenný seznam účastníků z Vaší firmy na elektronickou adresu: , nejpozději do 8. května 2023

Dne 11.dubna 2023

Ing. Petr Pražan, Ph.D.,  edseda SDP v ČR, z.s.