Pozvánka na jarní odborné setkání SDP v ČR, z.s.

V pátek dne 1. června 2018 pořádá SDP v CR, z.s. pro své členy
 

 v Křivenici 1, 277 03 Horní Počaply, jarní odborné setkání a výroční valnou hromadu.

Místo konání exkurze: Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o., Křivenice 1, 277 03 Horní Počaply

www.danzer.cz

souřadnice GPS: 50.4034481N, 14.4393772E

Místo konání valné hromady:

Restaurace „Na Knížecí“ náměstí Míru 23, 277 01 Dolní Beřkovice

http://www.restaurace-na-knizeci.cz/

Program

10:45 - 11:00 Sraz účastníků ve firmě Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o.

11:00 - 13:00 Individuální prohlídka závodu po skupinkách

13:00 - 13:30 Přesun do Restaurace „Na Knížecí“, Dolní Beřkovice

13:30 - 13.35 Zahájení odborného setkání a výroční valné hromady
(Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

13:35 - 14:15 Oběd

14:15 - 14:30 Informace o stavu certifikace PEFC C-o-C
(Ing. Petr Pražan, Ph.D.)

14:30 - 15:30 Pokračování valné hromady, zpráva o činnosti SDP
(Ing. Petr Pražan, Ph.D.),
zpráva kontrolní komise
(RNDr. Jiří Homolka),

vystoupení hostů,

15:30 - 16:15 Informace o nákupu dřevní hmoty a jednání SDP o této problematice
(
Ing. František Příkaský)

16:15 - 16:30 Informace o vývoji cen a odbytu kulatiny a řeziva v okolních zemích
(Ing. Pražan, Ph.D.)

16:30 - 17:00 Diskuse na aktuální témata

17:00    Závěr oficiální části

 

 

Organizační podmínky:

Případné dotazy směřujte na tajemníka Ing. Nováka, tel.: 567 308 891, 720 581 059, případně na Ing. Pražana, Ph.D., tel.: 603 219 263.

 

 

Důležité upozornění:

Z organizačních důvodů a také kvůli zajištění oběda je nutné předem potvrdit jednotlivý počet osob z Vaší firmy na elektronickou adresu: nejpozději do 25.5.2018 !!!

 

Ing. Petr Pražan, Ph.D.

Dne 25. dubna 2018 předseda SDP v Č R, z.s.