Reakce ALDP a SDP na petici Strany zelených

Dne 7. 8. 2017 byla publikována petice Strany zelených s výzvou ministru zemědělství včetně několika dalších článků.

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) je apolitickým dobrovolným sdružením podniků v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Členové patří k největším společnostem v uvedených odvětvích s ročním objemem vytěženého dříví v ČR cca 5 mil m3 a zpracovaného dříví cca 11 mil m3, z něhož je výrazná většina z domácích zdrojů.
Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR (SDP) je sdružením více než 90 především malých a středních dřevozpracujících firem a ostatních subjektů jejichž činnost souvisí se zpracováním dřeva. Členové SDP ročně zpracují více než 1,5 mil m3 dřeva.
Z výše uvedeného vyplývá, že se tvrzení obsažená v petici významně dotýkají činnosti členů ALDP i SDP. Plně souhlasíme s nutností chránit přírodu a chovat se v lese s odpovědností k příštím generacím. Přesto s řadou tvrzení obsažených v petici musíme vyjádřit nesouhlas.
Zásadně odmítáme vyjádření, že „těžaři ničí české lesy a nešetrně sečou dřevo“. Jsme toho názoru, že platný lesní zákon, dlouhodobá tradice hospodaření v lesích i přístup všech stran při provádění těžeb v lesních porostech je v souladu s šetrným přístupem a dodržováním principů trvalé udržitelnosti! Věříme, že jedním z důkazů je i trvale rostoucí plocha lesů i zásoby dříví v českých lesích!
Stejně tak odmítáme tvrzení prezentované stranou Zelených, že bez FSC certifikace státních lesů dojde ke krachu dřevozpracovatelského průmyslu v České republice. Jsme přesvědčení, že situace u nás je obdobná jako v sousedních zemích (např. Rakousku, Německu či Slovensku), kde je tradičně velmi silný dřevozpracující průmysl a lesy rovněž nejsou významně certifikovány systémem FSC.
ALDP a SDP nechce komentovat některá dále uváděná tvrzení o šetrnosti či výhodnosti jednoho certifikátu vůči druhému. Za nejvhodnější považujeme, aby došlo k vzájemnému uznávání obou certifikátů a stejný princip, aby dodržovaly i nadnárodní společnosti. Dle našeho názoru by tím ubyla jedna naprosto zbytečná překážka dodávek dříví od různých evropských vlastníků lesů do zpracovatelského řetězce.

 

 

Kontakty:

Ing. Zdeněk Musil,                                                              Ing. Petr Pražan, Ph.D.
výkonný ředitel ALDP                                                        předseda představenstva SDP
+ 420 602 244 825                                                             + 420 603 219 263