Stanovisko SDP k zápisu z jednání kulatého stolu ministra (MZe)

Přepis dopisu náměstku Mgr. Mlynářovi - Stanovisko SDP k zápisu z jednání kulatého stolu ministra (MZe)

V Poličce dne 31. 1.2017

Vážený pane náměstku,
děkujeme za zaslání zápisu z kulatého stolu ministra dne 16. 1. 2017 a sdělujeme Vám stanovisko SDP k předloženému návrhu:

  1. SDP podporuje snahu zvýšení objemu zpracování dříví v ČR u současných zpracovatelů.

  2. SDP nesouhlasí s prodejem dříví formou veřejných soutěží a požaduje přímý prodej jednotlivým zpracovatelům formou víceletých smluv mezi LČR a zpracovatelskými subjekty. Pravidelné dodávky dříví firmy dlouhodobě stabilizuje, umožňuje jim investovat a tím zvyšuje jejich konkurenceschopnost.

  3. Forma veřejných soutěží neumožňuje prodej suroviny, tak jak ji jednotliví zpracovatelé požadují dle svých specifických požadavků (rozměry, kvalita atd.), a proto je pro prodej nevhodná.

  4. Dodávky suroviny by měly být realizovány z nejbližších možných lokalit za ceny v místě a čase obvyklé.

Vážený pane náměstku, vítáme zřízení pracovní skupiny, která se bude touto problematikou dále zabývat a jsme připraveni v této věci dále spolupracovat.

S pozdravem
Ing. Petr Pražan, Ph.D.
Předseda SDP ČR, z.s.