Kontakty

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s.

Ing. František Novák - tajemník
Vančurova 7, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 308 891
mobil: 720 581 059
e-mail: 
IČO: 60045485
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava č.ú 19 – 8904090287/0100 

Anděla Němcová - administrátor

tel.: 468 008 910, mob. 723 384 000