Oborné setkání 9. listopadu 2018

V pátek dne 9. listopadu 2018 pořádá SDP ČR v Třebešově a Hotelu Studánka pro své členy a další zájemce z řad odborné veřejnosti tradiční podzimní odborné setkání.
 

Místo konání:

12.00 – 15.00 Třebešov 1- areál firmy Matrix, a.s., GPS: 50.1689597N, 16.2073700E
15.00 – 18.00 Hotel Studánka, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov n. Kněžnou, www.hotelstudanka.cz , GPS: 50.1684633N, 16.3197989E
Program: 12.00 Sraz v areálu firmy Matrix a.s. - parkování zajištěno.
12.15 – 13.00 Přivítání ředitelem Divize WOOD, panem Vlastimilem Chaloupkou, (film Matrix, káva).
13.00 – 15.00 Exkurze celého závodu s nově vybavenou pilnicí
15.00 – 16.00 Přejezd do Hotelu Studánka, případné ubytování, odpolední občerstvení, káva.
16.00 – 16.20 Zahájení odborného setkání a uvítání účastníků generálním ředitelem společnosti Matrix Ing. Liborem Burianem, MBA a předsedou SDP Ing. Petrem Pražanem, Ph.D.
16.20 – 16.40 Informace o aktuálním vývoji v odbytu kulatiny a řeziva ve střední Evropě (Ing. Petr Pražan, Ph.D.).
16.40 – 17.20 Informace o nákupu dřevní hmoty a jednáních SDP o této problematice (Ing. František Příkaský, Antonín Velička).
17.20 – 17.30 Informace o certifikaci PEFC C-o-C a vývoji certifikace FSC (Ing. Petr Pražan, Ph.D.).
17.30 – 18.00 Diskuze na aktuální témata
18.00 - Závěr oficiální účasti.
18.00 – 19.00 Večeře (ve vlastní režii)
19.00 - ?? Pro zájemce – zatopeno v krbu ve vinárně a přátelské posezení při dobrém vínu!
Organizační podmínky:
Předběžně je na Hotelu Studánka rezervována část ubytovací kapacity. Doporučujeme proto, co nejdříve si zajistit ubytování na www.hotelstudánka.cz (po 1. listopadu budou volná místa vyprodána!). Náklady na ubytování si hradí účastníci sami.
Případné dotazy směřujte na tajemníka Ing. Nováka, tel.: 567 308 891, mob.: 720 581 059, případně Ing. Pražana, Ph.D., tel.: 603 219 263.
Důležité upozornění:
Z organizačních důvodů (pohoštění) je nutné předem potvrdit jednotlivý počet účastníků z Vaší firmy paní Němcové na adresu: , nejpozději do 5. listopadu 2018 !!