Podzimní odborné setkání SDP v ČR, z.s.

V úterý dne 31. října 2017 pořádá SDP ČR,z.s. v Brně podzimní odborné setkání

Místo konání:
Brno-Výstaviště: Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC, Wood-Tec Arena (Pavilon A2)

Program:

9.30 – 11.00 Jednání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. Pavilon A2-sál
9.30 – 10.00
Zákaz těžeb vydaný MZe – stanovisko SDP ČR, z.s., smluvní vztahy s LČR, s.p.(Příkaský, Velička, Pražan).

10.00 – 10.20
Informace o jednáních týkajících se požadavků na certifikaci FSC (Pražan).

10.20 – 10.40
Aktuální vývoj v odbytu kulatiny a řeziva ve střední Evropě (Pražan).

10.40 – 11.00
Diskuse na aktuální témata.

11.00 – 12.30 Diskusní fórum „Nové trendy v dřevozpracujícím průmyslu“ Wood-Tec Aréna – Pavilon A2
Témata:            
Robotizace, Automatizace, Lidské zdroje, Outsoursing, FSC (modelová diskuse)

Vystupující:
-  MZe ČR P. Mlynář

 - SVDSZ Z. Bezděk
- SDP v ČR, z.s. P. Pražan
-
AČN M. Čudka
-
KČN L. Jurašková
-
ČZU FLD M. Turčány

12:30 - 17:00 Individuální prohlídka veletrhu Wood-Tech

Organizační podmínky:

Informace o možnostech a cenách parkování na výstavišti, zvýhodněném vstupném na veletrh Wood-Tec a další naleznete na http://www.bvv.cz/wood-tec/. SDP bude mít na veletrhu vlastní stánek (Pavilon V, stánek č. 081) pro možné umístění firemních prospektů nebo pro osobní schůzky zástupců členských firem se svými zákazníky (max. 4 osoby). Případné dotazy směřujte na tajemníka Ing. Nováka, tel.: 567 308 891, mob. 720 581 059, případně Ing. Pražana, Ph.D., tel.“ 603 219 263. 

    Dne: 29.9.2017

    Ing. Petr Pražan, Ph.D., předseda SDP v ČR