Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s.

 

 

SDP ČR logoSpolečenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. je dobrovolným společenstvím výrobních, obchodních, družstevních podniků, odborných škol a různých společností.

Hlavním účelem SDP ČR, z.s. je prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a jiných souvisejících oborů vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní správy, hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům.